درباره سواد رسانه

به نام پروردگار

 

رسانه در حقیقت همه تفکر ماست، همه پیرامون ما، همه ارتباطات ما، همه سبک زندگی ما …

چرا؟! چون رسانه ها هستند که همه ما را می سازند، همه زندگی و نگاه و همه تفکرات ما.

شناخت رسانه ها و تقویت سواد رسانه ای به معنی تقویت بنیه فکری جامعه است چرا که وقتی ذهن اقشار مختلف جامعه اعم از والدین و فرزندان، زنان و مردان، شهری و روستایی و … در برابر پیام های رسانه ای واکسینه شده باشد و همچنین طرز صحیح استفاده از هر یک از ابزارهای رسانه ای را بداند، خود به خود آسیب های این ابزار به حداقل می رسند و فواید آن، حداکثری می شوند.

برای رانندگی شما باید گواهینامه داشته باشید، برای یک مغازه جواز کسب و به صورت کلی برای عموم اقدامات اجتماعی نیازمند مجوز هستید، اما استفاده از ابزارهایی که همه زندگی ما را مدیریت می کنند نیاز به هیچ سواد و امتحان و مدرکی ندارند!

در حقیقت این سواد به دغدغه امروزه انسان های دلسوز و جامعه شناس مبدل شده و جملات رهبری در این رابطه تکان دهنده هستند، اما این جملات وقتی کنار دستور آتش به اختیار قرار میگیرند، رنگ و بوی متفاوت تری نیز پیدا می کنند. خواسته یا ناخواسته اگر مشغول مطالعه این متن هستید به این معناست که شما حداقل کمی دغدغه این گسترش این سواد اجتماعی را دارید و همین یعنی میتوانید همین حالا شروع کنید …

از کلاس ها و جلساتتان گرفته تا حتی گروه های خانوادگی خود در شبکه های اجتماعی …

همین حالا شروع کنید به نشر محتوای سواد رسانه ای …

و هرگز فراموش نکنید:

question