خرید بین المللی دوره های سواد رسانه

کاربران خارج از کشور در صورتی که برای پرداخت، به حساب های بانکی ایرانی دسترسی ندارند، می توانند از طریق قسمت پشتیبانی سایت و انتخاب گزینه پرداخت بین المللی، دوره مدنظر و نوع حساب ارزی (Paypal, Visa, Master و …) خود را به صورت دقیق ارسال نموده تا اطلاعات پرداخت به حساب بین المللی، برای ایشان ارسال گردد.

با احترام