تگ - تقوای مجازی

ارزش کنترل نفس

ارزش کنترل نفس مدیریت نفس، خودکنترلی و تقوای مجازی به دنبال این هستند که ما را از آسیب های فضای مجازی در امان بدارند. ما بخواهیم یا نخواهیم در شبکه های اجتماعی و شبکه های پیامرسان و به شکل کلی در فضای مجازی محتواهایی را میبینیم که شاید از نظر اخلاقی مناسب نباشند حتی برای یک لحظه. فلان فرد با فلان تصویر یک کامنتی را گذاشته یا فلان پست را منتشر کرده است. بخواهیم و یا نخواهیم درگیر این محتوا هستیم و با لحاظ وجود این محتوا ها در سرتاسر فضای مجازی تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که به خودمان و...

خود مراقبتی در فضای مجازی

خود مراقبتی در فضای مجازی یا هان تقوای مجازی و خودکنترلی در فضای مجازی را باید از خودمان شروع کنیم نه فرزندانمان. والدین در فضای مجازی تلاش می کنند که حواسشان به فرزندانشان باشد. که فرزندان درگیر ابزار آلات و اتفاقات مخل و مضر نباشد. اما چه کسی حواسش به والدین هست؟ اما در بحث فضای رسانه قاعده ای به نام خودکنترلی وجود دارد. اگر هر انسانی بتواند در فضای مجازی از خود مراقبت کند و تقوای مجازی داشته باشد اتفاق خوبی رخ خواهد داد. زمانی که انسان وسوسه می شود که بر روی مطلب نامربوطی که در مقابل او قرار دارد کلیک کند آن را...