تگ - حریم شخصی

مارک زاکربرگ و حریم شخصی

مارک زاکربرگ و حریم شخصی و رفتار زاکربرگ به عنوان یک مدیر موفق در کمپانی های فیسبوک، واتساپ و اینستاگرام در مدیریت استفاده از ابزار های رسانه ای به یک الگو تبدیل شده است. بسیاری از ما در فضای خانه و خانواده نسبت به حریم شخصی خود احترام می گذاریم و برای ما مهم است که کسی نسبت به فعالیت ها مکالمات، تصاویر و ... دسترسی نداشته باشد و اطلاعی پیدا نکند. همه انسان های دنیا دوست ندارند چهار دیواری امن آن ها لو برود. در عصر ما حفاظت کامل از حریم شخصی احتیاج به آموزش دارد. مارک زاکربرگ و حریم شخصی مارک زاکربرگ مدیر بزرگترین...