رزومه اساتید

رزومه اساتید


عکس استاد سواد رسانه محسن بهروز نژاد

استاد محسن بهروزنژاد

زبان انگلیسی, سواد رسانه, فن سخنرانی و خطابه, کلاسداری کودک و نوجوان

تصویر مدرس سواد رسانه استاد مهدی زارعی

استاد مهدی زارعی

تدوین, خبرنگاری, روزنامه نگاری

تصویر مدرس سواد رسانه استاد جواد خداپرست

استاد جواد خداپرست

سواد رسانه

استاد سید علیرضا حسنی

سواد رسانه, فیلمنامه نویسی, مشاوره, نویسندگی

استاد سرکارخانم میرجعفری

پژوهش, زبان های خارجی, سواد رسانه, مطالعات زنان